Nyári szünet

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

A nyári szünet augusztus 31.-ig tart, az első tanítási nap szeptember 1. kedd.

Ügyintézésre a nyári ügyelet idején van lehetőség,
kéthetente szerdánként, 9 órától 13 óráig:
- 2020. 06. 24.,
- 2020. 07. 08.,
- 2020. 07. 22.,
- 2020. 08. 05.,
- 2020. 08. 19.

Ebéddel kapcsolatosan érdeklődni a
jeney@csanadiiskola.hu
email címen lehetséges.

Kellemes pihenést, szép nyarat kívánunk!


TÁJÉKOZTATÓ

Tanévzáró „ünnepélyek”
(bizonyítványok kiosztásának) időpontjai

Időpont:2020. június 22. (hétfő)

A tanévzáró ünnepélyre az intézmény sportudvarán kerül sor, a szociális távolságtartás szabályainak betartásával. Kérjük a Kedves Szülőket, az intézménybe ne kísérjék be a tanulókat! A beléptetés és a kiléptetés sávos rendszerben zajlik majd, az osztályfőnökök koordinálásával. Az intézmény közösségi tereiben a maszk használata és a rendszeres kézfertőtlenítés kötelező!

8.30-9.30 alsó tagozat
9.30-10.30 felső tagozat
10.30-11.00 9. évfolyam
11.00-11.30 10. évfolyam
11.30-12.00 11. évfolyam

Budapest, 2020. 06. 02.


Rabi Ferencné
intézményvezető sk.


Tájékoztatás a 9. évfolyamra felvételt nyert tanulók számára

Kedves Diákunk!

Örömmel köszöntünk, mint a Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium leendő 9. osztályos tanulóját.
Tájékoztatlak az alábbi teendőkről.

A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló a szülője vagy a törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.
1. Elektronikus beiratkozás esetén a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) üzemeltetője a KRÉTA e-ügyintézés felületén 2020. június 15-től biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére, hogy a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a középfokú iskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Az adatok elektronikus úton történő beküldésére 2020. június 24-ig van lehetőség.
Intézményünk lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján (szeptember 1.) is bemutathassa.
2. A felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján személyesen az alábbi időpontokban iratkozhat be:

9. A - 2020. június 19- én 08.00 és 14.00 óra között.
9. B - 2020. június 23- án 08.00 és 14.00 óra között.
9. C - 2020. június 24- én 08.00 és 14.00 óra között.

Kérjük, hozd magaddal:
      •   a születési anyakönyvi kivonat másolatát,
      •   TAJ-kártya, lakcím kártya, személy igazolvány másolatát,
      •   az általános iskolai bizonyítványodat,
Fontos! Amennyiben a 8. osztályban valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptál, a felvételi határozat érvényét veszíti!
      •   Csanádis nyakkendő/sál 2.000.-Ft
      •   egyéb költségek (DÖK-pénz, szalagavatói hozzájárulás, közösségi napló) cca. 5.000.-Ft
      •   Az iskolai alapítvány támogatása 10.000 Ft / tanév
      •   a diákigazolvány igényléséhez szükséges, az önkormányzat által elkészített nyomtatványt legkésőbb 2020. július 31-ig kérjük az intézményünkbe eljuttatni.

3. Kérjük továbbá, hogy személyes beiratkozás esetén, a korábban, postai úton az intézménytől kapott nyilatkozatokat, adatlapokat kitöltve a beiratkozáskor hozd magaddal!
•   személyi adatlap,
•   Étkeztetés igénylés esetén, kérjük a mellékelt nyilatkozatot szíveskedjenek leadni, a kedvezményre való jogosultság igazolásával együtt, étkezéssel kapcsolatosan a következő telefonszámon, illetve email címen lehet érdeklődni: (gazdasági iroda: Csirmaz Judit; email: jeney@csanadiiskola.hu; telefon: +36-1-422-1998 vagy +36-1-422-1996).

4. A beiratkozás napján tájékoztatunk a gólyatábor időpontjáról, költségeiről.

Rabi Ferencné
intézményvezető sk.


9.A

72548519757
72563319376
72578806255
72590871488
72581436577
72439468487
72567942301
72582556678
72592881961
72572356305
72593591227
72556128937
72556814297
72583219921
72591391334
72565937948
72564279480
72558196186
72589413953
72552260163
72554792762
72562550120
72597999092
72563505451
72581785362
72557678449
72579770863
72574239513
72558080224
9.B

72563327387
72594852355
72569019911
72599423318
72441367614
72563258243
72562137495
73437854477
72576844800
72578947576
72580080120
72541833901
72586112983
72579240929
72564038048
72568005591
72591632643
72598136656
72564130090
72579363992
72587240549
72566829186
72563257175
72581927510
72598831658
72592031693
72561483041
72560380086
72578806611
9.C

72574347305
72554158866
72593009516
72587400286
72596155456
72588249182
72581916025
72581183427
72579133105
72578846967
72578000374
72575126336
72561037637
72581000886
72590865103
72589110445
72591666454
72591893846
72463330942
72587399031
72592992384
72509362701
72567515625
72590872995
72551409686


MEGHÍVÓ

KEDVES SZÜLŐK!

Szerettel meghívom iskolánk általános iskolájának 2020/2021. tanévének első osztályába felvételt nyert tanulók szüleit, a 2020. június 15-én 17 órakor kezdődő szülői értekezletre.

Helyszín: 1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7., I. emelet 104. terem


SZÍVBŐL GRATULÁLUNK A
„MAGYARORSZÁG JÓ TANULÓJA, JÓ SPORTOLÓJA – 2019”
CÍM ELNYERÉSE ALKALMÁBÓL
ELISMERÉSBEN RÉSZESÍTETT KÉT TANULÓNKNAK!

További jó tanulást és eredményes sportolást kívánunk!


Polgár Csillag Virág Petres Márk
11. A

9. CSZÍVBŐL GRATULÁLUNK
A PEDAGÓGUS NAP ALKALMÁBÓL
ELISMERÉSBEN RÉSZESÍTETT KOLLÉGÁKNAK!

Rabi Ferencné
intézményvezető

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT

Csimáné Bíró Borbála

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

Botyánszky Pálné

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

Schekk Ilona

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

Horváth Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT

Takácsné Matusek Éva
iskolatitkár

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT


Büfé pályázat

Tisztelt érdeklődők!

Az iskolai büfé üzemeltetésére kiírt pályázat, a bérleti szerződés tervezete,
valamint a büfé adatai az alábbi linkekről tölthetők le:


Pályázati felhívás
Szerződés tervezet
Büfé adatok


Alapítvány

1%

Kedves Szülők, Kedves Támogatók!

Kérjük, hogy a SZJA 1%-ának felajánlásával segítsék iskolánk céljainak megvalósítását.

A Tanulásért és Sportért Iskolai Alapítvány
1072 Budapest, Nagyszékes utca 40/B.
Adószám: 18902677-1-42
Az alapítvány számlaszáma:
OTP Bank Nyrt.: 11713012-21448863

Köszönjük Önöknek, ha támogatják személyi jövedelemadójuk 1 % - ával iskolánk alapítványát.
Kérjük, segítsenek, hogy mi is segíthessünk!


A CSANÁDI ÁRPÁD SPORTISKOLA,
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZÜLŐKNEK/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐKNEK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSHOZ


Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

Az intézményünkbe történő beiratkozás menete
A Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium állami fenntartású, de körzet határral nem rendelkező intézmény, tehát bármely területről fogadhat tanulókat.
A beiratkozás ideje: 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra.
Azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket hozzánk, akik
      • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
Intézményünk 2020. április 27-ig írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt és a körzetes iskolát a felvételről.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy csak egy választott helyen lehet beiratkozni, a rendszer nem engedi a több helyre történő beiratkozást.

Budapest, 2020. április 7.

Rabi Ferencné
intézményvezető


Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.
Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: RÚZSA SÁNDOR, ruzsasandor@csanadiiskola.hu

Az adatkezelés jogi háttere
Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre
A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.
Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja
• az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
• ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
• a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
• a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.
Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság
Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.
A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.
Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.
Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:
Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:
Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
• az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
• lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
• lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.


Felvételi rangsor

FELVETT TANULÓK LISTÁJA

72548519757
72572356305
72592981961
72439468487
72593591227
72598136656
72598831658
72583219921
72563327387
72554792762
72591893846
72590865103
72587240549
72562550120
72558196186
72547527173
72591632643
72564038048
72592031693
72588249182
72567942301
72566829186
72551409686
73437854477
72564279480
72581000886
72562137495
72563258243
72578947576
72575126336
72591666454
72579133105
72541833901
72560380086
72565937948
72579240929
72563319376
72590871488
72463330942
72581436577
72556128937
72589413953
72554158866
72568005591
72561037637
72567515625
72552260163
72581785362
72578806255
72441367614
72590872995
72580080120
72581927510
72556814297
72589110445
72599423318
72592992384
72558374297
72569019911
72578846967
72597999092
72558080224
72574347305
72564130090
72538254326
72581183427
72593009516
72596155456
72578000374
72563257175
72579363992
72591391334
72561483041
72586112983
72563505451
72582556678
72574239513
72576844800
72509362701
72594852355
72579770863
72578806611
72587400286
72557678449
72581916025
72587399031


Tavaszi szüneti ügyelet

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavaszi szünetben ügyeleti ellátásra van lehetőség.
Az ügyeletet ellátó intézmények:

Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola
(1148 Budapest, Lengyel u. 23.)

Budapest XIV Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola
(1144 Budapest, Újváros park 2.)

Budapest XIV Kerületi Széchenyi István Általános Iskola
(1147 Budapest, Telepes u. 2.)

Az ügyeleti napok: 2020. április 9. (csütörtök) és 2020. április 14. (kedd)
Az ügyelet naponta minden ügyeletet ellátó intézményben 7.00 – 17.00 óra között tart.


FONTOS ÜZENET

KEDVES SZÜLŐK/GONDVISELŐK!
KEDVES DIÁKOK!


A KRÉTA rendszerrel kapcsolatos problémákat kérjük
szíveskedjenek a központi e-mail címre küldeni:

csanadi@csanadiiskola.hu


Ebédbefizetés

Tisztelt Szülők!

A kialakult helyzetre való tekintettel, Önkormányzati döntés alapján a MultiSchool 3 étkezés megrendelő program webes felületén történő megrendelés/lemondás a következő értesítésig szünetel.

A már befizetett megrendelések lemondását központilag intézzük.

Az ügyeleti időszakban a következő napra történő megrendelési igényt minden nap 9:15-ig megtehetik az etkezes@zuglo.hu e-mail címen.

Egyéb, étkezéssel kapcsolatos kérdésekkel a www.zuglo.hu weboldalon szereplő elérhetőségeken tájékozódhatnak.

Köszönettel:

Budapest Főváros XIV.Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal
Intézménygazdasági csoport


FONTOS ÜZENET

TISZTELT SZÜLŐK/GONDVISELŐK!
KEDVES DIÁKOK!

A tantermen kívüli digitális oktatási folyamat kezdetén a következő fontos feladatokra és tennivalókra hívom fel a figyelmet.
Az elkövetkezendő időszak a komoly, felelősségteljes otthoni munkavégzésről, a tanulásról szól. Nem iskolaszünetet tartunk, hanem az oktatás veszélyhelyzethez igazodó formáit érvényesítjük. Célszerű órarend szerinti beosztással a tanárok által küldött tananyaggal foglalkozni, és az utasításokat követve végezni a feladatokat. Fontos, hogy ez a munka folyamatos legyen, mert csak így lehet eredményt produkálni.
Az iskolában hagyott taneszközöket (könyvek, füzetek, tornacsomag, stb.) kedden és szerdán (17 és18-án) délelőtt 9 és 12 óra között át lehet venni.
Különösen fontos, hogy a tankönyvek, füzetek otthoni használata biztosított legyen, mert a pedagógusok a feladatokat, a tanulnivalót a tankönyvekben fogják kijelölni, illetve a füzetekben kell azokat elkészíteni.
Az osztályfőnökök felveszik a kapcsolatot a diákokkal, és classroom (GOOGLE) kialakítását szervezik meg. Ez egy olyan tanulási felület, ahol az egy osztályba járó diákok, és az őket tanító tanárok kapcsolatban vannak egymással, és a tanulási folyamat ezen keresztül zajlik.
Az osztály facebook-os csoportok is alkalmasak a tanulási folyamat szervezéséhez.
Ha valaki ügyeletet szeretne kérni, kérem, hogy egy nappal korábban jelezze szándékát.
Ismereteink szerint az edzések is törlésre kerültek, a diákok nyugodtan maradjanak otthon, és tanuljanak.
Egészségünk megóvása érdekében kerüljük a tömeget, a higiénés szabályokat fokozottan tartsuk be!
Amennyiben új információink lesznek, természetesen a tájékoztatást megtesszük.
Köszönöm az együttműködést!

Budapest, 2020. március 16.

Üdvözlettel:

Rabi Ferencné s.k.
intézményvezető


Iskolai védőnő

Az iskola védőnője szívesen válaszol e-mailben bármilyen felmerülő egészségügyi problémára.
A védőnő elérhető az elábbi e-mail címen:

vedonozuglo@gmail.com


Ideiglenes felvételi rangsor

FELVEHETŐ TANULÓK LISTÁJA

72548519757
72583282587
72602711803
DZSIGATORE
ZSÉ17
72592981961
72562164788
HARIBO
72439468487
72593591227
72584273869
72598136656
72587394732
72592432736
72598831658
72564117310
72561483936
72588987207
72571764019
MANNE34
72580925736
72578237295
72563327387
TKDGERGŐ
72597254388
72576279957
72588845435
72554792762
72591893846
72578832077
72590865103
72588443591
72587240549
VASBARNI
ÉLETKEMÉNY
72578098834
72558196186
72569783803
72547527173
72591580485
72591632643
72585315589
DOLOMIT
L5922
72593869447
72564038048
72592031693
72590067258
72588249182
72567942301
REDIR
72566294163
72574711028
72551409686
73437854477
72564279480
72581000886
72562137495
72563258243
72578947576
72575126336
72591666454
72579133105
72541833901
72575119396
72560380086
72565937948
72578913694
PAMACS1020
72575125731
72583663734
72563319376
72583675397
72555303658
72585954507
MANESZ07
72463330942
72581436577
GYÖRK
72589413953
72554158866
POLOSC7
72561037637
72567515625
KAPUS
72552260163
72581785362
CUCUKA
72441367614
TÜNDI11
72580080120
72581927510
NEMTOM666
72589110445
72566583540
DOMI#70
72599423318
72561000261
72592992384
72558374297
MEME1212
BICYCLE725
72583718260
LEVENDULA
72569289532
72569019911
KISMUKK05
72562948447
BARCA
72558080224
72574347305
72564130090
72538254326
72581183427
72593009516
MÁZLI
72578000374
NÉMO123
72579363992
FOLYAMI
72556786746
PAPTIBI10
72586112983
72563505451
KRETIAK
72574239513
72576844800
72509362701
72564854386
72594852355
72579770863
PANCHO
72587400286
72557678449
PAPRIKA
UBORKA123
72583661838
72587395927
ESZTER07
72585806344
BIRKA2.0
NYILAS


ELUTASÍTOTT TANULÓK LISTÁJA

72573051307
72583903812
72565348733
PLEVI0406
72583115248
TOTO99
72561175633
72585390921
72562043488
KAMERON
TPETIJAJAK
72575769659
TDÓRAKENU
72573062688
BEJIGLI
72583517502
20050104
72556770183
72583092798
73056207331
72590165553
72994787211
72430651819
72587392308
72586217036
72590330334
72596913727
72574211020
72594479230
72558053521
72586908465
72587921532
72593008798
72593949566
72600166416
72578176037
72560376038
72583095726
72565160343
72587722889
72576585244
72576585665
72572902610
72578120873
72597087074
72574399141
72566586293
72594417775
72581273293
72581272939
72517751660
72594850637
72575316054
72591949932
72551145828
72584260047
72558485957
72558059024
72447845934
72586499927
72580684712
73163589176
72596161177
72569283913
72565351621
72599986692
72561625129
72580563806
72596866707
72596867016
72583156213
72574152592
72598987882
72598942156
72581709324
72591494805
72574742356
72594856443
72590445225
72595118707
72602796515
72596453986
72595096691
72558358382
72582175457
72466065177
72596294914
72592959755
72561287649
72580662887
72589951147
72612958045
72575758459
72585918126
72595399170
73053454061
72584396878
72583138645
72588058734
72580365891
72558066539
72594856597
72579853385
72588319133
72581009872
72464761444
72554306708
72597845309
72596421258
72554079154
72571255999
72537043256
72558074183
72597083404
72589982528
72583563597
72560881358
72573031224
72564295457
72582581948
72567041824
72549247956
72582802486
72576610481
72586315805
72435527392
72587995868
72594900597
72590156133
72564165318
72582251960


FONTOS ÜZENET

Tisztelt Szülők és Diákok!

Ahogyan hallották a bejelentést, az oktatási intézmények látogatása a diákok számára március 16-tól bizonytalan ideig szünetel.
A kialakult helyzetre való tekintettel mindenkitől nyugalmat és türelmet kérünk.
Hamarosan, - remélhetőleg már hétfőn - tájékoztatást fogunk adni az oktatás várható módjáról, az iskolában maradt taneszközök átvételéről, a kapcsolattartás formáiról.
Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt az átmeneti időszakot minél zökkenőmentesebben éljük meg addig, amíg a régi rend visszaáll.
Köszönjük az együttműködésüket és türelmüket.

Üdvözlettel:

Rabi Ferencné
intézményvezető


FELHÍVÁS!

Tisztelt Szülők! Gondviselők!

Intézményünk a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a hatósági eljárásoknak megfelelően jár el. A mellékelt kormányzati döntés az általános iskola, óvodai és bölcsődei nevelést oktatást, ellátást nem korlátozza. Amint erre sor kerül, természetesen azonnal mi is a rendelkezések szerint járunk majd el.

Számítani kell arra, hogy hasonlóan más országokhoz, nálunk is a koronavírus nagyobb létszámot fog érinteni! Fontos az elővigyázatosság, ezért közösségi programjainkat egyelőre lemondtuk. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy jelenleg influenzajárvány is van hazánkban, ami sok hasonló tünetet is produkálhat, mint a koronavírus. Szigorúan kérem, hogy minden család tartsa be a lázas betegségekkel kapcsolatos hatósági utasításokat. Amennyiben a gyermek panaszkodik fejfájásra, akár hőemelkedése van, ne jöjjön iskolába, hanem a gyermekorvossal/háziorvossal konzultáljanak.

Az indokolatlan pánik elkerülése érdekében felhívom szíves figyelmüket, hogy csak a hivatalos kormányzati oldalon (https://koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe. Nyomatékosan kérem, hogy azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, ne jöjjenek iskolába, maradjanak otthon és haladéktalanul hívják fel telefonon a háziorvost, és kövessék az ő utasításait. Ezen kívül egyelőre más tennivalójuk nincs.

Jó egészséget kívánok üdvözlettel:

Rabi Ferencné
intézményvezető

A kormányrendelet ide kattintva tekinthető meg.


Márciusi iskolai étkeztetés

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a március hónapra történt étkezési befizetéseket 2020. március 16. napjától lemondjuk.
A befizetett összegek jóváírásra kerülnek.

Rabi Ferencné
intézményvezető

Régebbi hírek -->